Tahokov – středně průhledný

Průhlednost 21 – 46%

Menu