Křídlové

Křídlová brána patří mezi hojně využívané způsoby řešení vjezdové brány. Jedná se o  jedno, či dvě křídla zavěšená pomocá pantů na sloupcích. U této brány není nutné budovat betonový základ.

Výhody: nižší pořizovací celkové náklady ( není nutný základ )

Nevýhody: otevřená křídla zabírají více místa a brání tak parkování vozidla přímo za bránou.