Posuvné – po kolejnici

Klasická posuvná brána je nejrozšířenější způsob řešení vjezdové brány. Vyznačuje se tím, že má kolečka se zapouzdřenými ložisky, která jezdí po kolejnici vsazené do betonového základu. Tento základ musí být vybudován pod celou dráhou brány, a to v jedné rovině.

Výhody: méně prostorově náročná než nesená brána, nižší pořizovací cena, nejsou nutné tak masivní profily jako u nesené brány, nezatěžuje oplocení (většinou má vlastní nosný sloup, který bránu drží ve vodorovné poloze).

Nevýhody: je potřeba, obzvlášť v zimním období, věnovat zvýšenou pozornost čištění kolejnice od sněhu, je nutné zbudovat betonový základ pod celou dráhou brány v jedné rovině.