Tahokov – maximálně průhledný

Průhlednost 46 – 75%