Protiběžné – po kolejnici

Klasická posuvná brána je nejrozšířenější způsob řešení vjezdové brány. Vyznačuje se tím, že má kolečka se zapouzdřenými ložisky, která jezdí po kolejnici vsazené do betonového základu. Tento základ musí být vybudován pod celou dráhou brány, a to v jedné rovině.

Protiběžné brány jsou dvě proti sobě jezdící brány, kdy je otevřen pouze jeden ze dvou vjezdů a druhý je blokován křídlem otevřené brány.

Výhody: méně prostorově náročná než nesená brána, nižší pořizovací cena, nejsou nutné tak masivní profily jako u nesené brány, nezatěžuje oplocení (většinou má vlastní nosný sloup, který bránu drží ve vodorovné poloze).

Nevýhody: celkový prostor na parkování je rozdělen středovým sloupkem a tím vznikají dva menší vjezdy. Na rozdíl od teleskopické brány je nutné použití dvou pohonů.