Vjezdové brány: Kterou vybrat?

Vjezdové brány: Kterou vybrat?

Hlavním úkolem vjezdové brány je oddělit pozemek od jeho okolí. Ať už se jedná o rodinný dům, kde brána izoluje soukromý pozemek od ulice, nebo o průmyslový objekt, kde je potřeba zabránit vstupu nepovolaných osob či vjezdu cizích vozidel, účel vjezdové brány zůstává stejný.

U rodinného domu je obvykle nízká frekvence provozu, takže zátěž mechanické části brány a pohonu není tak vysoká jako v případě průmyslového objektu. Zde může být frekvence provozu až několikanásobně vyšší.

Co se týče designu, všechny naše brány vyrábíme přesně podle požadavků zákazníka. Podle konkrétních podmínek zároveň volíme takové řešení, aby brána dobře pasovala k oplocení. Protože vjezdová brána, případně branka jsou vizitkou domu.

Podle konstrukce brány a způsobu jejího pohybu rozlišujeme několik základních typů vjezdových bran.

Nesené brány bez kolejnice

Horní rám brány s libovolnou výplní je připevněn na nosném profilu “C” (tzv. šína). Pohybuje se nad terénem pomocí masivních podvozků ukotvených do betonového základu vedle vjezdu.

Výhody: méně náročná údržba, není nutné budovat betonový základ pod celou dráhou, díky absenci kolejnice není třeba dodržovat rovinu ve vjezdu, nesená brána navíc částečně vyrovná i sklon terénu, nezatěžuje oplocení (většinou má vlastní nosný sloup, který bránu drží ve vodorovné poloze).

Nevýhody: potřeba většího bočního prostoru, vyšší celková váha brány, vyšší pořizovací náklady brány.

 

Klasické posuvné brány po kolejnici

Klasická posuvná brána je opatřena kolečky se zapouzdřenými ložisky, která jezdí po kolejnici přišroubované k betonovému základu. Tento základ musí být vybudován pod celou dráhou brány, a to v jedné rovině.

Výhody: méně prostorově náročná než nesená brána, nižší pořizovací cena, nejsou nutné tak masivní profily jako u nesené brány, nezatěžuje oplocení (většinou má vlastní nosný sloup, který bránu drží ve vodorovné poloze).

Nevýhody: je potřeba, obzvlášť v zimním období, věnovat zvýšenou pozornost čištění kolejnice od sněhu, je nutné zbudovat betonový základ pod celou dráhou brány v jedné rovině.

Teleskopické brány dvojdílné

Jedná se o specifický typ vjezdové brány skládající se ze dvou křídel, která se pohybují po dvou samostatných kolejnicích. Jedno křídlo posouvá pohon přes nylonový hřeben, druhé křídlo se pohybuje pomocí lanového převodu dvojnásobnou rychlostí. Lanový převod je z venkovní strany skrytý, aby nebylo možné jej poškodit a bránu tak otevřít. Je nutné zbudovat betonový základ pod celou dráhou brány.

Systém teleskopických bran se v praxi osvědčil a není důvod se obávat funkčních problémů. I v zimním období je provoz brány spolehlivý a nijak se neliší od provozu klasické posuvné brány.

Výhody: výrazné snížení nároků na boční prostor oproti klasické posuvné bráně (o 46 %), rychlejší otvírání, nezatěžuje oplocení (většinou má vlastní nosný sloup, který bránu drží ve vodorovné poloze).

Nevýhody: je potřeba, obzvlášť v zimním období, věnovat zvýšenou pozornost čištění kolejnice od sněhu, je nutné zbudovat betonový základ pod celou dráhou brány v jedné rovině.

Teleskopické brány trojdílné

Jde o teleskopickou bránu skládající se ze tří křídel. Tato křídla se pohybují po třech samostatných kolejnicích. Jedno křídlo je posouváno pohonem přes nylonový hřeben, druhé a třetí křídlo se pohybují pomocí lanových převodů. Třetí křídlo se díky tomuto řešení pohybuje trojnásobnou rychlostí oproti prvnímu. Oba lanové převody jsou z venkovní strany skryté, aby nebylo možné je poškodit a bránu tak otevřít.  Je opět nutné zbudovat betonový základ pod celou dráhou brány.

Také pro trojdílnou teleskopickou bránu platí, že funguje spolehlivě i v zimním období a nijak se neliší od provozu klasické posuvné brány.

Výhody: velmi výrazné snížení nároků na boční prostor oproti klasické posuvné bráně (o 61 %), ještě rychlejší otvírání než dvojdílná teleskopická brána.

Nevýhody: je potřeba, obzvlášť v zimním období, věnovat zvýšenou pozornost čištění kolejnice od sněhu, je nutné zbudovat betonový základ pod celou dráhou brány v jedné rovině.

Otočné křídlové brány

Křídlové brány se technicky zcela liší od posuvných bran. Skládají se z jednoho nebo častěji ze dvou křídel, která jsou pomocí regulovatelných pantů namontována na sloupky. Sloupky mohou být ocelové či zděné, musí však mít potřebnou pevnost, aby křídla s výplní unesly.

Doprostřed vjezdu je pak vhodné namontovat mechanický doraz (tzv. dorazová želva), o který se jedno křídlo při zavření zapře a druhé křídlo se opře o to první. V případě manuální brány jsou křídla v zavřené poloze zajištěna zástrčí. V případě úpravy s elektrickým pohonem není zástrč nutná, brána je řízena dálkovým ovládáním.

Výhody: není třeba budovat betonový základ, relativně snadná a rychlá montáž bez nutnosti stavebních příprav.

Nevýhody: prostorová náročnost při otevírání/zavírání (není možné před bránou parkovat), zatěžuje sloupy oplocení, složitější rozvod elektroinstalace.

 

Otočné křídlové skládací brány

Tato brána se od klasické křídlové brány liší tím, že její křídla jsou skládací. Jedná se o vhodné řešení do míst, kde nelze z prostorových důvodů využít klasickou křídlovou bránu (např. velké stoupání terénu za vraty, málo místa mezi oplocením a budovou při požadavku zachování prostoru za vraty, vrata ve svahu, hloubka vjezdu apod.).

Naše firma respektuje dobré nápady ostatních – tuto bránu zkonstruovali ve firmě Václava Barnáše (www.barnas.cz), kde získáte i veškeré potřebné informace.

Jedna reakce na Vjezdové brány: Kterou vybrat?

  1. Dobiáš Pavel říká:

    Dobrý den, užitečné rozdělení typů bran, pro někoho, kdo začíná se sháněním informací pro vybudování brány k oplocení je to velmi užitečné. Dobiáš

Napsat komentář