Posuvná brána po kolejnici

Klasická posuvná brána je nejrozšířenější způsob řešení vjezdové brány. Vyznačuje se tím, že má kolečka se zapouzdřenými ložisky, které jezdí po kolejnici napevno ukotvené k betonovému základu. Tento základ musí být vybudován pod celou dráhou brány.

    1. Výhody: brána nepotřebuje tak velký prostor jako nesená brána, vlastní brána má menší pořizovací cenu a nemusí být vyrobena z tak masivních profilů jako nesená brána, nezatěžuje oplocení (většinou má vlastní nosný sloup, který bránu drží ve vodorovné poloze).
    2. Nevýhody: je potřeba, obzvlášť v zimním období, věnovat zvýšenou pozornost čištění kolejnice od sněhu, je nutné zajistit betonový základ pod celou dráhu brány, který by měl být ve stejné rovině na celé dráze.

Rámy brány jsou vyráběny z profilů ( jeklů ) od rozměru 40x40mm až po silné profily 100x80mm. Vhodný rozměr profilu se volí podle velikosti brány a jejího plánovaného zatížení.

Vzhled a výplň je volba každého zákazníka. Snažíme se individuálně řešit každou bránu, jako by byla na náš vlastní vjezd. Cílem naší práce je vytvořit bránu, která bude dlouhou dobu bez nutnosti údržby sloužit svému účelu. Výplní je široká škála, např. prkna svisle či vodorovně, plastová prkna různé kvality ( s odpovídající cenou ), kovová výplň z ocelových profilů, tahokovy, plechy, zámečnická kovářská výplň z polotovarů, atd.

Budování brány v praxi, alespoň s naší firmou, probíhá následovně :

  1. vytvoření nabídky a v případě potřeby i grafický návrh, následná úprava provedení brány až do vyladění detailů ke spokojenosti klienta
  2. po odsouhlasení nabídky podpis jednoduché smlouvy o dílo a předání podkladů pro stavební přípravu, tj. výkres základu s kótami, který je potřeba připravit před započetím prací
  3. po vykopání základů přijedeme na místo realizace, kde osadíme nosný sloupek se základovou desko pohonu, připravíme elektroinstalaci potřebnou na propojení komponent brány ( fotobuňky, maják, ovládání ) a upřesnění betonáže, která je možná až po dokončení přípravy. Do tvrdého betonu se kabely špatně ukládají.
  4. v naší dílně kvalifikovaní zámečníci vyrobí rámy brány, příp. s kovovou výplní, brána se nechá žárově pozinkovat ( výhody zinkovaní jsou hlavně antikorozní ochrana ocelových profilů a to nejen z venkovní strany, ale hlavně z té vnitřní, zabrání se tím korozi rámů z vnitřní strany profilů ), příp. dle dohody další povrchovou úpravu, jako nástřik barvou dle RAL, nebo KOMAXIT – vypalovaná barva, rovněž dle vzorníku RAL.
  5. poslední krok je montáž, zprovoznění brány a pohonu, vysvětlení provozu a údržby a předání.

Celý tento proces trvá standardně 15 pracovních dnů, ale podle provedení brány a povrchové úpravy může dojít po dohodě s klientem k posunutí termínu.

Informace o pohonech pro posuvné brány najdete “Pohony pro posuvné brány“.

Komentáře jsou uzavřeny.