Bezpečnostní fotobuňky

Bezpečnostní fotobuňky jsou prvkem aktivní bezpečnosti bran. U poloautomatického nebo automatického pohonu brány jsou nezbytností. Pořizovací cena bezpečnostních fotobuněk je v porovnání s případnou škodou na zdraví nebo na vozidle zanedbatelná. Naše firma dbá při montáži bran jak na aktivní, tak na pasivní zabezpečení – náš zájem je dodávat vrata, a ne zbraň.

Rozlišujeme fotobuňky jednocestné a dvojcestné. Nejobvyklejší jsou bezpečnostní fotobuňky jednocestné. Na jedné straně vjezdu se nachází vysílací buňka, která vysílá infra-paprsek směrem k přijímací buňce. Pokud paprsek na přijímač svítí, je vjezd volný a brána se může zavřít. Pokud je paprsek něčím přerušen a na přijímač nedosvítí, brána se nerozjede, resp. se při zavírání zastaví. Podle nastavení se pak brána otevře nebo zůstane stát.

Varianty jednocestných fotobuněk jsou klasické drátové nebo bateriové. U klasických drátových fotobuněk jsou obě buňky propojené s řídící jednotkou pohonu datovým kabelem. Pořizovací cena se pohybuje podle značky od 500 do 2500 korun. U bateriové varianty je jedna buňka propojena kabelem s řídící jednotkou pohonu a druhá (vysílač) je napájena baterií s dlouhou životností. Bateriovou fotobuňku je možné namontovat na křídlo brány (část s baterií) a na sloupek oplocení (část s kabelem). Cena bateriové fotobuňky, kterou máme ověřenou, je přibližně 2400 korun + napájecí baterie (7Ah, životnost 5–7 let, při instalaci na křídlo brány výrobce uvádí až 15 let).

U fotobuněk dvojcestných je princip fungování stejný jako u jednocestných, jen s tím rozdílem, že vysílač i přijímač se nachází v jedné buňce. Paprsek vyslaný z vysílací části buňky se odrazí od speciální odrazky a vrátí se zpět do přijímací části buňky. Tato varianta je dražší a v praxi se moc nepoužívá.

Existují i dvojcestné fotobuňky bez odrazky, kdy se vysílaný paprsek odráží přímo od překážky. Pokud je vjezd volný, paprsek svítí  do prostoru, pokud stojí v cestě vozidlo, paprsek se odrazí zpět do buňky, což je signálem, že se brána nemůže zavřít. Nevýhodou těchto fotobuněk je choulostivost na povětrnostní vlivy a krátký dosah (do 1 metru). Jsou vhodné spíš do interiéru, např. do výrobních hal ke kontrole pohybu předmětů na pásu apod.

 

Podle způsobu ovládání brány rozlišujeme tři typy provozních režimů:

  1. režim „dead man“ (příp. jiný název) – brána je v pohybu pouze v případě, že obsluha dává stálý pokyn dálkovým ovladačem, klíčovým nebo tlačítkovým spínačem nebo jiným způsobem. Při ovládání má obsluha bránu pod dohledem, a proto nejsou bezpečnostní prvky nutností. Přesto je doporučujeme.
  2. režim poloautomatický – k otevření brány stačí pouze impuls (dle typu 0,1–3 s), pak může obsluha odejít. Fotobuňka je nainstalována ve vjezdu a brání kolizi. Při otevírání nemá vliv na pohyb brány. Po otevření brány nedochází k automatickému uzavření. Zavření proběhne pouze na základě vyslání dalšího impulsu.
  3. režim automatický otevření brány provede obsluha impulsem, zavření proběhne automaticky, a to:
    1. po nastaveném čase od posledního uvolnění prostoru (např. 1 minuta)
    2. po průjezdu/průchodu zorným polem fotobuňky (vozy i osoby)
    3. kombinace bodů A a B. Je-li brána otevřená a projede auto, brána se zavře. Když nikdo během nastaveného času neprojede, brána se zavře po uplynutí času. Výhoda je, že brána takto nezůstane „omylem“ otevřená.

Otevírání brány lze napojit i na další zařízení, jako je GSM brána (odkudkoliv, kde je funkční telefon), magnetická smyčka (smyčka pod povrchem vozovky), domácí telefon, časový spínač aj. Ve všech těchto případech je brána zpravidla nastavena na automatický režim. Význam bezpečnostních fotobuněk je proto velký. Více informací najdete v sekci Bezpečnost a ovládání.

Komentáře jsou uzavřeny.